PL
EN

Polityka jakości

Gwarancją wysokiej jakości produkowanych i konfekcjonowanych przez Dr. Motor Sp. z o.o. części silnikowych do samochodów osobowych i dostawczych jest jasno określona misja firmy oraz wynikające z niej cele Polityki Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015.


MISJA FIRMY
 

Pragniemy dostarczać Klientom, na rynku krajowym i rynkach zagranicznych, wyroby o powtarzalnej jakości, tj. zgodne z wymaganiami prawnymi i regulacyjnymi oraz wymaganiami Klientów.

Sukces zależy od wdrożenia i utrzymania systemu zarządzania oraz od ciągłego doskonalenia skuteczności jego funkcjonowania, z uwzględnieniem potrzeb wszystkich zainteresowanych stron. Zaufanie Klientów do produkowanych i konfekcjonowanych przez nas wyrobów stanowi podstawę wszelkich podejmowanych przez nas działań:

 

 • definiowanie i zrozumienie aktualnych oraz przyszłych potrzeb Klientów,
 • spełnianie ich wymagań,
 • wyprzedzenie ich oczekiwań.


Osiągamy założone cele jakościowe przy współudziale Naszych pracowników, kładąc nacisk na ich zadowolenie i dobrą atmosferę w przedsiębiorstwie. Na wszystkich szczeblach organizacji wykorzystujemy zdolności i zaangażowanie personelu, podnosimy jakość pracy.
 

Chcąc utrzymać i rozwijać jakość naszych produktów zobowiązujemy się do:
 

 • rozpoznawania nowych wymagań naszych Klientów i jak najlepszego spełniania ich oczekiwań,
 • stałego zwiększania satysfakcji i zaufania Klientów do efektów Naszej pracy,
 • spełniania mających zastosowanie wymagań prawnych, regulacyjnych i innych.


Wyznaczone cele osiągamy poprzez:
 

 • zapewnienie najwyższej jakości obsługi,
 • angażowanie wszystkich pracowników oraz kierownictwa w doskonalenie jakości na każdym poziomie organizacyjnym,
 • stosowanie nowoczesnych technologii,
 • określenie i nadzór nad ryzykami i szansami dla realizowanych procesów,
 • uwzględnianie kontekstu firmy przy planowaniu działań operacyjnych,
 • stałe unowocześnianie metod sprzedaży i konsekwentne zwiększanie udziału w rynku.


Zachęcamy załogę oraz naszych dostawców do kreowania takich warunków, w których będziemy w pełni zaangażowani w osiąganie wyznaczonych celów i chętni do podnoszenia własnych kwalifikacji.