PL
EN

 DR. MOTOR sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.: „Zwiększanie rozpoznawalności marki DR.MOTOR Automotive na rynkach międzynarodowych poprzez uczestnictwo w targach oraz misjach gospodarczych”.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałania 3.3.3 Go To Brand.

Celem projektu jest rozszerzenie skali działalności eksportowej firmy DR.MOTOR poprzez udział w branżowych imprezach targowych (7 szt.) oraz indywidualnych misjach zagranicznych (1 szt.)

 


Planowane do uzyskania w wyniku realizacji projektu efekty to wzrost:


 

  • poziomu eksportu firmy,
  • rozpoznawalności marki firmy i jej prestiżu,
  • sprzedaży na rynkach zagranicznych produktów DR.MOTOR Automotive w postaci
  • części silnikowych do układów wtryskowych CR,tj.: przewodów paliwowych i przelewowych, uszczelek, uszczelniaczy zestawów montażowe i naprawczych.
  • wartości przychodów z eksportu oraz liczby klientów zagranicznych.

 

 

Osiągnięcie powyższych celów przyczyni się do dalszego rozwoju firmy na wielu płaszczyznach (poprawa konkurencyjności, rozpoznawalności marki za granicą, rozwój innowacyjności produktów i umocnienia jej pozycji na rynku krajowym i międzynarodowym.

Wartość projektu : 500 200.00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich : 425 170,00 PLN
Projekt realizowany w okresie 2020-04-01 – 2022-06-30